مریم نعمتی (۱۲۸۸ - ۱۳۷۷ شمسی)

مریم، كوچك‌ترین دختر حاج نعمت‌الله است. او نیز به مانند ملك‌جان در اوان جوانی بینایی‌اش را از دست داد و در خانه‌ی ‌پدری، در جیحون‌آباد زندگی كرد. مشی معنوی پدر را پی گرفت و بیشتر به شیوه‌ی گذشتگان و انسابش به زندگی ادامه داد. در شعر كردی بسیار روان بود و حالات روحی خود را غالباً به شعر در می‌آورد. دفتری از اشعار او باقی مانده است.